Regulamin

Regulamin Placówki Medycznej

 1. Każdy Pacjent Gabinetu Rehabilitacji zobowiązany jest do zapoznania się
  i przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 2. Personel Gabinetu zobowiązany jest do poszanowania prywatności i godności
  Pacjenta.
 3. Godziny otwarcia Gabinetu Rehabilitacji: poniedziałek – piątek 11:00 – 18:00.
  W soboty i w dni świąteczne Placówka nieczynna.
 4. Pacjentem Gabinetu Rehabilitacji może zostać osoba pełnoletnia lub osoba
  poniżej 18-go roku życia za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych.
 5. Do Gabinetu obowiązują zapisy. Terminy i godziny ustalane są osobiście,
  telefonicznie lub SMS w godzinach 11:00 – 18:00, e-mailowo 24 H.
 6. W trosce o wysoką jakość rehabilitacji, Pacjent zobowiązany jest przyjść 10-15
  minut przed umówioną godziną w celu przygotowania się do zabiegu. Umówiona godzina jest czasem jego rozpoczęcia. W przypadku spóźnienia zabieg zostanie skrócony.
 7. W Placówce należy dostosować się do poleceń personelu.
 8. Pacjent wchodzi do Gabinetu zabiegowego po uprzednim zaproszeniu.
 9. Pacjent może odwołać/przełożyć zabieg najpóźniej do godziny 18:00 dnia
  poprzedzającego wizytę: telefonicznie lub SMS-em +48606641443 lub mailowo
  andrzejniemczyk@tlen.pl Zabieg nieodwołany uważa się za odbyty, a Pacjent
  zobligowany jest do uiszczenia stosownej opłaty. Pacjent ma prawo odwołać
  zabieg tego samego dnia tylko raz ze względu na tzw. wypadek losowy.
 10. Opłaty za zabieg pobierane są przed lub bezpośrednio po zabiegu
  wg obowiązującego cennika i nie podlegają zwrotowi.
 11. Pacjent przynosi ze sobą potrzebną dokumentację medyczną, duży ręcznik
  kąpielowy i obuwie na zmianę (np.: pantofle, klapki, inne).
 12. Pacjent przychodzi na zabieg z suchą skórą (bez zastosowania oliwki, balsamu,
  mleczka, żelu do mycia ciała) i bez makijażu.
 13. Przed zabiegiem Pacjent opróżnia jamę ustną (guma do żucia, cukierek, itp.),
  zdejmuje biżuterię, zegarek i inne ozdoby, które mogą przeszkadzać w trakcie
  terapii.
 14. W trakcie oczekiwania w poczekalni i podczas zabiegu, ze względów
  bezpieczeństwa oraz skuteczności terapii, Pacjent i osoby towarzyszące
  powinni mieć wyłączony telefon komórkowy (dźwięk i wibracje).
 15. Pacjentki proszone są o zakładanie stanika z zapięciem.
 16. W czasie oczekiwania w poczekalni i podczas zabiegu Pacjent nie może prowadzić rozmów telefonicznych.
 17. Za naruszenie punktu 15 i 16 Pacjent będzie zobowiązany do uiszczenia Darowizny w wysokości 50 PLN na rzecz Fundacji „Razem Żyjmy Zdrowo”, numer konta na miejscu.
 18. Pacjent zobowiązany jest do przestrzegania higieny osobistej.
 19. Na terenie Placówki obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, e-papierosów oraz spożywania alkoholu i innych używek.
 20. Osoba, której stan higieny osobistej oraz trzeźwości (alkohol, narkotyki, dopalacze) wzbudzi uzasadnione zastrzeżenia, nie będzie obsługiwana.
 21. Pacjent zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i P. Poż., oraz przestrzegania ładu i porządku w Gabinecie.
 22. Za zniszczenia majątku Gabinetu spowodowane działaniem lub zaniechaniem Pacjenta ponoszona jest przez Niego pełna odpowiedzialność finansowa.
 23. Sprzętu i urządzeń Gabinetu należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem i wskazaniami pracownika Gabinetu. Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu osób korzystających bez zgody z urządzeń znajdujących się w Gabinecie. Zabrania się wynoszenia wyposażenia Gabinetu poza jego obszar.
 24. Gabinet Rehabilitacji nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy i przedmioty pozostawione w Placówce.
 25. Pacjent zobowiązany jest do niezwłocznego zgłaszania sytuacji zagrażających życiu lub zdrowiu.
 26. Gabinet zastrzega sobie możliwość do odwołania zabiegów z nieprzewidzianych przyczyn losowych lub urzędowych pracownika Gabinetu.
 27. Cennik usług Gabinetu Rehabilitacji może ulec zmianie.
 28. Na prośbę Pacjenta wystawiamy fakturę.
 29. Właściciel Gabinetu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
 30. Wszelkie zmiany w Regulaminie będą wcześniej podawane do wiadomości Pacjentów.
 31. Niniejszy Regulamin reguluje wszelkie dotychczasowe ustalenia Gabinetu.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.09.2017r., 
aktualizacja od dnia 01.06.2022r

Andrzej Niemczyk D.O., D.C.
mgr rehabilitacji

Szanując Państwa czas, prosimy o SMS-owe lub osobiste ustalenie terminu zabiegu w podanych poniżej godzinach.

Przewiń na górę