Zabiegi

Pierwsza wizyta
Pierwszy kontakt z pacjentem trwa zazwyczaj dłużej niż zwykły zabieg, gdyż terapeuta dokonuje
rozpoznania dolegliwości i objawów, przeprowadza rozmowę oraz badanie. Jednak pełne rozpoznanie
przyczyn schorzenia następuje po dwóch lub trzech spotkaniach, kiedy pacjent przypomina sobie o
zdarzeniach z przeszłości, które wpłynęły na obecny stan jego zdrowia.


Rozpoznanie dolegliwości
Celem pierwszej wizyty jest rozpoznanie dolegliwości poprzez dokładny wywiad z pacjentem, badanie
manualne i niezbędne badania diagnostyczne. Przed rozpoczęciem leczenia terapeuta przedstawia
wstępny kształt i czas kuracji oraz dokładnie omawia jej przebieg.


Badania
Badania ortopedyczne, neurologiczne, manualne, wg Tradycyjnej Medycyny Chińskiej mają za zadanie
umożliwienie dokładnego zdiagnozowania schorzenia lub przyczyny dolegliwości.


Diagnostyka obrazowa
Obrazowe badanie diagnostyczne jest często potrzebne, a w niektórych przypadkach wręcz wskazane
przy rozpoznawaniu dolegliwości. Dlatego przed pierwszą wizytą niezbędne jest, by pacjent miał zdjęcie
RTG, TK, PET lub MRI*.


Decyzja o leczeniu
Rezultaty badań są dokładnie analizowane i tłumaczone pacjentowi podczas wizyty. Pacjent zostaje też
poinformowany o stanie swojego zdrowia, a także decyzjach dotyczących sposobu terapii i skutków
leczenia.


Terapia
Terapia jest zawsze uzależniona od diagnozy dolegliwości pacjenta. Manipulacje, mobilizacja kręgosłupa
i stawów, specyficzne zabiegi terapeutyczne, ćwiczenia rehabilitacyjne – to tylko wybrane metody, które
stosujemy w naszym gabinecie, aby szybko przywrócić optymalne funkcjonowanie organizmu.


Ćwiczenia kinezyterapeutyczne
We wszystkich przypadkach urazów mięśniowo – szkieletowych terapia zawiera elementy ćwiczeń
rehabilitacyjnych, które są indywidualnie dostosowywane do potrzeb pacjenta. Są one podstawą powrotu
do poprawnej postawy ciała i jego prawidłowego funkcjonowania. Terapia wymaga, więc pełnej
współpracy i ścisłego przestrzegania określonych zasad. Dlatego pacjent jest szczegółowo informowany i
edukowany w związku ze swoją dolegliwością.


Nauka technik walki z bólem i zapobiegających nawrotom dolegliwości
W czasie trwania rehabilitacji oraz po zakończeniu toku leczenia (ostatni zabieg) pacjent otrzymuje
szczegółowe wskazówki dotyczące zapobiegania dolegliwościom oraz ich minimalizowania.

Kompleksowa opieka terapeutyczna
realizowana wg najnowszych standardów terapii,
pozwala optymalizować profilaktykę, diagnostykę i leczenie.


*Magnetyczny Rezonans Jądrowy – MR (Ang. Magnetic Resonance Imaging – MRI)
*Tomografia komputerowa – TK (ang. Computed Tomography – CT)
*Pozytonowa emisyjna tomografia komputerowa – PET (ang. Positron Emission Tomography – PET)

Szanując Państwa czas, prosimy o SMS-owe lub osobiste ustalenie terminu zabiegu w podanych poniżej godzinach.

Przewiń na górę